Igen, nem kizáró ok. Egy operatív program keretében többszörösen, illetve több operatív programból uniós finanszírozás csak akkor vehető igénybe, amennyiben az összes támogatási formából nyújtott finanszírozás összege nem haladja meg a kiadási tétel teljes összegét. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha a Hitelprogram keretében támogatott Projekt más, nem uniós forrású támogatásban részesül vagy részesült.