Meglévő hiteltartozás abban az esetben jelenthet kizáró okot, ha a természetes személynek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása szerinti hitelmulasztása nem, vagy veszteségleírással rendeződött.
A fentieken túl a JTM számítás miatt is lehet kizáró ok.
Az Eljárási rend (ER) szerint:
Felhívjuk a TERMÉSZETES SZEMÉLY KÖLCSÖNFELVEVŐK figyelmét, hogy a nyújtható kölcsön összegének megállapításakor az MFB Zrt. figyelembe veszi a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletben meghatározott jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatót (JTM). A JTM-et a havi adósságszolgálat és az igazolt havi nettó jövedelem hányadosaként kell kiszámítani.
TERMÉSZETES SZEMÉLYEK esetében amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetében a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme alacsonyabb mint 400.000 forint, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg az 50%-ot. Amennyiben a Kölcsönfelvevő, illetve adóstársak esetén a Kölcsönfelvevő és az adóstársak összesített, igazolt havi jövedelme eléri vagy meghaladja a 400.000 forintot, a JTM hitelkérelem elbíráláskori értéke a 32/2014. (IX. 10.) MNB rendeletnek megfelelően nem haladhatja meg a 60%-ot.
A havi adósságszolgálatba a végső kedvezményezett összes – a végső kedvezményezett nyilatkozata vagy a KHR lekérdezés alapján – ismert, ugyanazon vagy bármely más hitelnyújtóval szemben fennálló hiteltartozása után fizetendő rendszeres havi törlesztő részletet be kell számítani. Amennyiben a végső kedvezményezett valamely más hitelügyletben adóstársként vesz részt, akkor a másik hitel havi törlesztő részletét a főadós és az egyes adóstársak között egyenlő arányban kell megosztani, és a végső kedvezményezettre így eső havi törlesztő részlet-hányadot kell tekinteni a végső kedvezményezett e másik hitelből eredő havi törlesztő részletének.