A Hitelprogramokból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy a Hitelkérelem benyújtását megelőzően kiállított számla csak akkor fogadható el, ha
1. a projekt előkészítésével kapcsolatban
állították ki, és
2. az annak alapját képező tevékenység keretében keletkezett dokumentum (pl. energetikai tanúsítvány, szakértői nyilatkozat) érvényességi ideje még nem járt le. A beruházás a hiteldöntés napjáig nem fejeződhet be.
További információ 39. kérdésre adott válaszban olvasható.