Igen. Az Eljárási Rend (ER) alapján:
A használati megosztási megállapodással érintett, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok (pl. ikerház) esetében valamennyi önálló használati egység vonatkozásában – a főszabálynak megfelelően – külön-külön van lehetőség hitelkérelem benyújtására. Az osztatlan közös tulajdonban álló Ingatlanon történő beruházások finanszírozhatóságának feltételei:

  • (akkor alkalmazandó, amennyiben releváns:)[1] ha a beruházás osztatlan közös tulajdonban álló, több önálló használati egységet érintő Ingatlanon (pl. ikerház) valósul meg és a beruházás ugyan önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg, de az bármely módon érinti az önálló használati egységen kívüli használati egységeket (közös tulajdont) a Végső Kedvezményezett a Közvetítő rendelkezésére bocsátja a tulajdonostárs(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, arra vonatkozó nyilatkozatát (nyilatkozatait), hogy a tulajdonostárs(ak) hozzájárul(nak) a Projekt megvalósításához, valamint, hogy az Ingatlan a futamidő végéig a Projekt céljára rendelkezésre áll.

Amennyiben a beruházás kizárólag önálló használati egységen (saját tulajdoni hányadon) valósul meg és az semmilyen módon nem érinti a beruházás tárgyául szolgáló önálló használati egységen kívüli használati egységeket, akkor nem szükséges minden tulajdonos hozzájárulása.

    • tulajdoni hányad szerinti Ingatlanra (megosztási vázrajz hiányában: a teljes Ingatlanra) az MFB Zrt. javára jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom alapítása történik, és

az első folyósításig rendelkezésre áll a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi nyilatkozat, hogy hozzájárul(nak) a Projekt

  • megvalósításához, továbbá arról, hogy az ingatlan a futamidő végéig a Projekt céljára rendelkezésre áll, és
  • megosztási vázrajz benyújtása (amennyiben rendelkezésre áll), és
  • közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a közös tulajdon használatára vonatkozó – a rendes felmondás jogát kizáró – szerződés.