Igen, amennyiben a közgyűlési határozat a jogszabályi illetve az SZMSZ-ben foglalt feltételek szerint született meg.