A termékleírásban foglaltak alapján természetes személy esetében azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, társasház és lakásszövetkezet esetében szintén azon ingatlan vonatkozásában nem nyújtható kölcsön, amely nem rendelkezik a hitelkérelem benyújtását legalább 180 nappal megelőzően jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel.

Az épületbővítésekkel, -átalakításokkal és -átépítésekkel kapcsolatos beruházások nem támogatható tevékenységek. Az épületbővítéssel, -átalakítással vagy -átépítéssel létrejött épületrész energiakorszerűsítése csak abban az esetben támogatható, ha a korszerűsítéssel érintett ingatlan ezen épületrésszel együtt megfelel a támogathatósági feltételeknek (pl. a használatbavételi engedélyre vonatkozó feltételek).

Vagyis, az előzőek alapján építésre a hitel nem vehető igénybe, a hitelcél meglévő épület energiahatékonysági felújítása lehet.