A Hitelprogramból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal a megkötéssel, hogy ebben az esetben is csak a projekt-előkészítési tevékenységekkel kapcsolatban a hitelkérelem benyújtásánál legfeljebb 180 nappal korábban kiállított számla fogadható el.

A hitelkérelemnek elválaszthatatlan melléklete az energetikai szakértő és a kivitelező nyilatkozta, valamint az energetikai tanúsítvány a beruházás előtti állapotról. A beruházás megkezdése önmagában nem kizáró feltétel, azonban a hitel kérelmezőjének ismernie kell a hiteligénylés feltételeit, azt, hogy a beruházása támogatható-e.