Igen és előzetes engedély is kell hozzá, az ER 12.7.2.2. tulajdonosváltás pontja alapján.

TERMÉSZETES SZEMÉLY VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ESETÉN amennyiben a korszerűsítéssel érintett Ingatlan, a Projektmegvalósítás Befejezését követően a futamidő során – a Közvetítő jóváhagyásával – elidegenítésre kerül (visszterhesen vagy visszteher nélkül), a Végső Kedvezményezett köteles a Kölcsön teljes összegét visszafizetni. Ez akkor is kötelezettsége a Végső Kedvezményezettnek, amennyiben a korszerűsítéssel érintett ingatlan nem kerül biztosítékként bevonásra.

Jogutódlás esetén a Közvetítő előzetes jóváhagyására nincs szükség.