Az ER 4. A Projektek keretében finanszírozható tevékenységekre és az elszámolásra vonatkozó rendelkezések szerint.

Nem elszámolható költségek köre….gg ) levonható ÁFA

(Természetes személy igénylő esetén bruttó számlaértéket finanszírozunk, hiszen a természetes személy áfa visszaigénylésre nem jogosult).

Ha a kölcsön felvevőjének a finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs ÁFA-visszaigénylési jogosultsága, akkor a kölcsön felhasználás elszámolásának alapja a projekt ÁFÁ-val növelt, bruttó összköltsége. Ha a hitelfelvevő ÁFA vissszaigénylésre jogosult, vagy amennyiben a számlát a fordított ÁFA adózási szabályai szerint állítják ki, akkor a kölcsön felhasználás elszámolásának az alapja a beruházás nettó összege.

A Hitelprogramokból a hitelkérelem benyújtásának napját megelőzően megkezdett projekt is finanszírozható azzal, hogy a Hitelkérelem benyújtását megelőzően kiállított számla csak akkor fogadható el, ha
– a projekt előkészítésével kapcsolatban állították ki, és
– az annak alapját képező tevékenység keretében keletkezett dokumentum (pl. energetikai tanúsítvány, szakértői nyilatkozat) érvényességi ideje még nem járt le.