Jelzálog társasházak esetén is szóba jöhet  önálló, forgalomképes ingatlanok vonatkozásában, amely lehet közös vagy magán tulajdonban.  Az óvadék egyszeri befizetéssel is teljesíthető.

ER 6.5. Követelésen alapított zálogjog pontjában foglaltak szerint:
TÁRSASHÁZAK ÉS LAKÁSSZÖVETKEZETEK ESETÉBEN – egyéb követeléseken kívül – a közös költség hiteltörlesztést biztosító részére zálogjog alapítható. Biztosítéki értékkel a követelésnek kizárólag azon része vehető figyelembe, ami egy olyan számlára érkezik, amely felett a Végső Kedvezményezett szabadon nem rendelkezik.  A biztosítéki érték meghatározásánál jövőbeli bevétel nem vehető figyelembe. Tehát, vagy  a hitelfelvétel miatt megemelt közös költség megfizetett része, vagy pl. bérleti díjból származó bevétel, zárolt számlára való érkezéskor. Fedezeti értékkel a számlára megérkezett összeg 20 százaléka vehető figyelembe.