A feltételesség a szerződés hatályára vonatkozik. A szerződés akkor lép hatályba, amikor a Megrendelő (Hiteligénylő) és az MFB Zrt. képviseletében eljáró szervezet között a Projektre vonatkozóan megkötött Kölcsönszerződés hatályba lépéséről a Vállalkozót (Kivitelezőt) tájékoztatta. A szerződés hatályát veszti, amennyiben az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság képviseletében eljáró szervezet a Hitelkérelmet írásban elutasítja. Nem csak feltételes hatályú szerződést fogadunk el, azonban annak alkalmazását javasoljuk az előzőekben kifejtettek miatt.