Az utófinanszírozás azt jelenti, hogy a folyósítás utólag, a számla és annak kifizetését igazoló dokumentumok beküldését követően történik.

Az eljárási rend (ER) a folyósítás feltételeinél az utófinanszírozásra vonatkozóan az alábbi előírásokat tartalmazza:
A Végső Kedvezményezett (VK) köteles az Ügyfél Lehívási Értesítéshez csatolni a folyósítani kért kölcsönösszeg felhasználási céljaként a Projekthez kapcsolódó számlá(ka)t, több számla esetén pedig ezek összesítőjét is. Készpénzfizetési számla a kölcsönösszeg 10%-áig, de maximum nettó 1,5 millió Ft összegig fogadható el, és kizárólag utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. csak kisösszegű (nettó 300 ezer Ft alatti) kifizetések esetén, utófinanszírozás keretében szolgálhat a folyósítás alapjául. A Készpénzfizetési számlákra vonatkozó összegbeli korlátozás az önerő igazolására benyújtott számlákra is irányadó. Utófinanszírozás esetén az Ügyfél Lehívási Értesítéshez a Végső Kedvezményezett köteles csatolni az Ügyfél Lehívási Értesítés alapját képező számla/számlák teljes kiegyenlítését igazoló dokumentumot, amely nem készpénzzel történt fizetési esetén a Számv. tv. előírásainak megfelelő bankszámlakivonatot jelenti. Készpénzzel történt fizetés esetén a készpénzfizetési számlán kívül további dokumentum csatolása nem szükséges.

A számlák utófinanszírozásban történő elszámolására – a számlák egy csomagban történő benyújtásával – legfeljebb két alkalommal van lehetőség, legfeljebb összesen a Kölcsön 50%-a erejéig. Ebben az esetben a folyósítás a Végső Kedvezményezett fizetési számlájára történik.

Utófinanszírozásra tehát lehetőség van, de ahogy az előzőekből is kitűnik, meghatározott szabályok mellett. A finanszírozás másik formája a szállítói finanszírozás. Ebben az esetben a folyósítás közvetlenül a szállító számlájára történik. Ebben az esetben a végső felhasználónak nem kell előre kifizetnie a számlákat.