A termékleírás alapján:
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti társasház az érintett lakóépület közös tulajdonban lévő részei vonatkozásában.
Társasházként működő lakóépület a Hitelprogram keretében kölcsönre csak akkor lehet jogosult, ha kizárólag helyi önkormányzat, vagy kizárólag természetes személy(ek)
1. tulajdonában álló önálló lakásokra jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. tulajdonában álló önálló lakások m2-ben kifejezett alapterületeinek
összege eléri vagy meghaladja az összes
1. önálló lakásra és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiségre jutó tulajdoni hányadok, vagy
2. önálló lakás és nem lakás céljára szolgáló önálló helyiség m2-ben kifejezett alapterületei
összegének 70%-át, valamint
TÁRSASHÁZ ÉS LAKÁSSZÖVETKEZET KÖLCSÖNFELVEVŐ ESETÉN: társasházi és lakásszövetkezeti lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint, tehát a társasház és lakásszövetkezet veszi fel a hitelt, a hitelösszeg meghatározása a lakások számának figyelembevételével történik. Mivel a hitel visszafizetését a közös költség biztosítja, így a közös képviselőnek le kell bontania a hitelt lakásokra, de az egyéni lakások ebben az esetben nincsenek automatikusan jelzáloggal terhelve és a lakástulajdonosok közvetlenül nem is hitelfelvevők. A hitelfelvételről a közgyűlés dönt és a kölcsönszerződést a társasház/lakásszövetkezet képviseletében a közös képviselő/elnök írja alá.