Igen, feltételekkel. Az Eljárási Rend (ER) alapján:

A jelzálogjog-fedezetet az MFB Zrt. Ingatlanon a következő feltételekkel fogad el:

A per-, teher- és igénymentes Ingatlan mint főszabály alól kivételt képez olyan Ingatlan elfogadása, amelyet első ranghelyi jelzálogjog, valamint annak biztosítására feljegyzett elidegenítési és terhelési tilalom terhel. Az MFB Zrt. így olyan első ranghelyen terhelt Ingatlant is elfogad fedezetként, amelyen másodhelyi jelzálogjogot tud alapítani.

Az Ingatlan terhelhetősége kapcsán az alábbiak szerint jár el az MFB Zrt.:

    1. A befogadási érték az értékbecslő által elkészített, a Közvetítő által elfogadott értékbecslésben megállapított forgalmi érték.
    2. Az Ingatlan fedezeti értékéből levonásra kerül a már bejegyzett megelőző zálogjog(ok) 110 %-on figyelembe vett értéke.
    3. Az MFB Zrt. által nyújtott Kölcsön fedezeti értékeként ez a különbség vehető figyelembe (fedezeti érték – megelőző jelzálogjog(ok) értékének 110%-a= MFB Zrt. által figyelembe vehető fedezeti érték).

Természetes személy hitelfelvevő esetén 5 M HUF hitel felett mindenképpen bevonásra kerül a beruházás tárgyát képező ingatlan, még akkor is, ha annak terheltsége miatt fedezeti érték nem rendelhető hozzá. Ebben az esetben az 50%- os fedezettségi előírást kiegészítő ingatlanbiztosíték/óvadék nyújtásával kell kielégíteni.