Pályázati előszűrő – Családok részére

1. Az igényelt hitel összege eléri a Termékleírásban szereplő 500.000 Ft-ot és nem haladja meg a 10 millió Ft-ot.

Igaz
Hamis
2.A hiteligénylő nagykorú, cselekvőképes, magyar adóazonosító jellel rendelkező(,)
– magyar állampolgár, VAGY
– legalább egy éve magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, az Európai Gazdasági Térség valamely más tagállamának állampolgára.
Igaz
Hamis
3. A Hiteligénylő a futamidő lejártakor még nem tölti be a 80. életévét. Igaz
Hamis
4. A Hiteligénylő házastársa, élettársa (bejegyzett élettársa) a kölcsönügyletbe adóstársként bevonásra kerül. (Amennyiben nincs házastársa, bejegyzett élettársa, kérjük, az „IGAZ” választ jelölje be) Igaz
Hamis
5/a A Hiteligénylő a korszerűsítésre kerülő ingatlan tulajdonosa vagy résztulajdonosa Igaz
Hamis
5/b A beruházással érintett ingatlan a Hiteligénylő állandó lakóhelye VAGY ideiglenes tartózkodási helye. Igaz
Hamis
6. A Hiteligénylőnek a lakossági központi hitelinformációs rendszer (KHR) hitelszerződés nyilvántartása alapján NINCS nyilvántartott hitelmulasztása, vagy ha volt, akkor az nem veszteségleírással rendeződött. Igaz
Hamis
7. A Hiteligénylő és az esetleges adóstársa (k) igazolt jövedelme fedezi a Kölcsön törlesztését. Igaz
Hamis
8. A Hiteligénylőnek nincs a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét (2018. minimálbér összege 138.000,- Ft) meghaladó adótartozása, vagy adók módjára behajtandó köztartozása. Igaz
Hamis
9. A Hiteligénylőnek nincs a hitelkérelem benyújtásakor érvényes bruttó minimálbér összegét (2018. minimálbér összege 138.000,- Ft) meghaladó, 60 napon túli közüzemidíj-tartozása. Igaz
Hamis
10. A Hiteligénylő nem áll „magáncsőd” eljárás alatt. Igaz
Hamis

11. A beruházással érintett ingatlan tulajdonosa (i) kizárólag természetes személy (ek) (nem vállalkozások, cégek, szervezetek, önkormányzatok).

Igaz
Hamis

12. A Hiteligénylő NEM pénzügyi szolgáltatás (pl. hitel, pénzügyi lízing) kiváltására veszi igénybe a támogatást.

Igaz
Hamis

13a. A hitelfelvétel célját képező beruházás a hitelkérelem benyújtásakor fizikailag még nem került befejezésre.

Igaz
Hamis

13b. A hitelfelvétel célját képező beruházás pénzügyileg még nem került kiegyenlítésre, lezárásra.

Igaz
Hamis

14. A tervezett beruházás energia-megtakarítást eredményez.

Igaz
Hamis

15. A hitelkérelem mellékletét képező kivitelezői, energetikai szakértői és hiteligénylői nyilatkozatok megfelelően kitölthetőek, a hitelkérelem benyújtásának feltételeként a nyilatkozatokban meghatározottak részéről.

Igaz
Hamis

16. A korszerűsítéssel érintett ingatlanra
I. a Hiteligénylő rendelkezik jogerőre emelkedett használatbavételi engedéllyel, vagy
II. a Hiteligénylő rendelkezik kibocsátott hatósági bizonyítvánnyal (a használatbavételre vonatkozóan), vagy
III. a használatbavételt a hatóság tudomásul vette (Használatbavétel tudomásulvételi eljárás keretében).

Igaz
Hamis

17. A Hiteligénylő nem házközponti vagy távfűtéssel rendelkező társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás egyedi fűtésű lakássá történő átalakítására kívánja a hitelt igénybe venni.

Igaz
Hamis

Még nem válaszolt minden kérdésre.